Examene internaționale

 

Examinările și calificările Cambridge Assessment International Education

Picture
  • Examinările Cambridge Primary Checkpoint și Secondary Checkpoint sunt o serie de evaluări în limba engleză ca limbă a doua, matematică și științe, finalizate de elevii Cambridge School of Constanta la sfârșitul claselor a 6-a și a 8-a. Aceste examene sunt corectate de Cambridge International și permit o înțelegere comprehensivă a capacităților și performanțelor academice ale unui elev, prin comparație cu un punct de referință internațional. Fiecare elev primește un raport ce reflectă punctajele obţinute, astfel încât punctele tari și punctele slabe să poată fi identificate și abordate în următoarea etapă educațională.
  • Examinările Cambridge IGCSE constau într-o combinație de componente scrise, orale și cursuri și sunt susţinute în vederea obținerii certificatului Cambridge International Certificate in Education (ICE). Destinată elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, programa Cambridge IGCSE folosită la Cambridge School of Constanta oferă o serie de discipline și căi de învățare, pentru a sprijini cel mai bine elevii cu o varietate de aptitudini și interese diferite. Alegerea între programele de bază și cele extinse în unele discipline cheie susține, de asemenea, avansarea elevilor cu o gamă largă de abilități, toți elevii beneficiind de competenţe îmbunătățite privind gândirea creativă, gândirea critică și competenţele de analiză.
  • Examinările Cambridge AS Level și A Level sunt susţinute de elevii claselor 11 și 12, cu două serii de examene disponibile în fiecare an. Finalizarea cu succes a cerințelor stabilite la nivelul AS și A le permite elevilor să finalizeze Diploma Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE). Examinările A level sunt recunoscute la nivel mondial și oferă elevilor fundamentele de care au nevoie pentru o carieră universitară de succes, deoarece își îmbunătățesc înțelegerea conținutului teoretic specific disciplinei și a abilităților de gândire critică. Absolvenții care își finalizează cu succes studiile de A level sunt acceptați de universități din întreaga Europă și din afara acesteia în fiecare an.
  • Examinări și certificate de competențe lingvistice

Parteneriatul Cambridge School of Constanţa cu Cambridge Assessment International Education a fost extins în 2011, prin British Council România, iar școala a devenit un centru de testare pentru examenele de competență lingvistică YLE, KET, PET, FCE, CAE și IELTS.

  • YLE (Young Learners Examinations) sunt teste Cambridge pentru copii între 7 și 12 ani, oferite la trei niveluri de dificultate: Starters, Movers și Flyers. Aceste teste recompensează eforturile copiilor de a învăța limba engleză și reprezintă o modalitate ideală de a le face cunoscute cerințele unui examen internațional. Examenele Movers and Flyers pot fi echivalate cu testele de evaluare a competenței lingvistice la examenele de admitere pentru școlile bilingve, dacă sunt promovate cu A1 și A2.
  • KETfs (Cambridge English: Key English Test for schools) este primul nivel al examenului general de engleză din suita Cambridge English. Acest certificat demonstrează că elevul are cunoștințele de bază necesare pentru a putea comunica în limba engleză în situații de zi cu zi. Conținutul este special conceput pentru interesele și experiențele elevilor. Acest examen poate înlocui examenul de admitere a competenței lingvistice pentru clasa a 9-a, dacă este promovat cu minimum A2, în liceele care necesită dovada capacității de utilizare limbii engleze în vederea admiterii.
  • PETfs (Preliminary English Test for schools) demonstrează că elevii pot comunica în limba engleză, în situații practice, de zi cu zi. Acest examen este recunoscut ca fiind echivalent cu testul de competență lingvistică la examenele de admitere la liceu, dacă este promovat cu minimum A2 și examenul de competență în limba engleză în bacalaureatul românesc, dacă este promovat cu minim B1.
  • FCEfs (First Certificate for schools) Acest examen general de limba engleză demonstrează că elevul poate vorbi în limba engleză suficient de bine pentru a studia într-un mediu unde se vorbeşte această limbă. Examenul FCEfs poate înlocui examenul de admitere pentru clasa a 9-a în liceele care au o astfel de cerință, dacă este promovat cu B2, precum și examenul de engleză în Bacalaureatul românesc.
  • CAE (Cambridge Advanced Certificate in English) este un examen de limbă engleză care corespunde nivelului C1 și poate înlocui testul de competență lingvistică pentru admiterea în licee bilingve și intensive, precum și testul de competență în limba engleză din Bacalaureatul românesc.
  • IELTS (International English Language Testing System) este cel mai popular test de limba engleză din lume, cu peste 2 milioane de teste IELTS susținute în fiecare an. Susținerea unui examen IELTS oferă studenților anumite avantaje, deoarece îi ajută să-și dezvolte abilitățile de limbă engleză necesare pentru a studia, lucra și trăi oriunde în lume. Peste 9.000 de organizații din întreaga lume acceptă testul IELTS, inclusiv instituții academice, guvernamentale și de ocupare a forței de muncă. IELTS este singurul test de limbă engleză acceptat pentru emigrare în toate țările vorbitoare de limbă engleză.