Gimnazial

 

 

Cambridge School of Constanța oferă o nouă perspectivă asupra învățării și oferă o bază solidă pentru studiile ulterioare, la nivel de liceu

 

Școala gimnazială este o parte importantă a carierei academice a elevilor, deoarece îi pregătește să facă tranziţia spre liceu, asigurându-se că deţin cunoștințele și abilitățile necesare pentru a trece cu brio la un nivel mai înalt de studiu.

Acest nivel de studiu se concentrează pe îmbunătățirea înțelegerii fiecărui elev cu privire la conceptele teoretice învățate în clasă, facilitățile moderne fiind combinate cu tehnici de predare inovatoare, pentru a prezenta informațiile tuturor disciplinelor într-un mod captivant și interesant. Elevilor li se oferă posibilitatea de a-și explora propriile idei și interese, dezvoltându-și abilitățile creative, de gândire critică și comunicare, aplicând în același timp teoria asupra situaţilor din lumea reală.

Personalul didactic al Cambridge School of Constanța este dedicat excelenței, fiecare profesor având o vastă experiență în predarea disciplinei sale specifice. Profesorii susțin și încurajează elevii în mod individual, asigurându-se că fiecare copil se dezvoltă din punct de vedere academic și personal, cultivând în același timp sentimente de compasiune, responsabilitate, ambiție și încredere în sine.

Programa Cambridge pentru acest nivel de învățare este predată în limba engleză și este vastă și echilibrată, dezvoltând abilități în zece domenii de studiu, inclusiv limba engleză, matematică și știință. Aceasta ajută la dezvoltarea pasiunii unui elev pentru învățare și este concepută pentru a se potrivi contextului și culturii specifice fiecărei școli Cambridge. Cambridge School of Constanța oferă o abordare a învățării care stabilește obiective clare de învățare, astfel încât se concentrează pe dezvoltarea cunoștințelor și abilităților la toate disciplinele, oferind o bază excelentă pentru următoarea etapă a educației.

Curriculum

Picture

 

Programă

Programa învăţământului gimnazial din cadrul Cambridge School of Constanta formează o bază academică solidă pentru elevi, deoarece aceștia își aprofundează înțelegerea conceptelor teoretice de bază pentru toate disciplinele principale. Programa educațională este concepută pentru a îndeplini cerințele programelor academice internaționale românești și britanice, cu învățare extinsă în limba engleză, matematică și știință. Următoarele discipline de învățare sunt incluse în programă:

 

Limbă și comunicare: limba română, limba engleză, limba franceză, limba spaniolă, limba arabă și limba germană

Matematică și Științe ale naturii: Fizică, Chimie și Biologie

Om și societate: Istorie, Geografie, Educație civică și Educație socială

Artă: Educație plastică și Educație muzicală

Educație fizică și sport

Tehnologie: Informatică, Educație tehnologică și abilități practice

Dezvoltare personală

Evaluare

Picture

Evaluarea elevilor este o parte centrală a programei educaționale oferite de Cambridge School of Constanta. Informațiile despre performanța academică și personală a elevilor sunt înregistrate și utilizate pentru a forma o înțelegere comprehensivă a capacităților academice ale fiecărui elev, precum și a dezvoltării lor sociale și comportamentale. Acest lucru permite profesorilor să creeze un plan de învățare personalizat pentru fiecare elev, susținând și încurajând dezvoltarea lor individuală şi asigurându-se că nevoile fiecărui copil sunt satisfăcute.

Evaluările formale sunt efectuate în mod regulat, părinții primind feedback cu privire la performanțele elevilor în clasă, evidențiind punctele tari și punctele slabe şi oferind în același timp o perspectivă asupra dezvoltării sociale și a comportamentului general al copilului. Profesorii își propun să ofere un feedback holistic care să le prezinte părinților o înțelegere clară a progresului fiecărui copil, întâlnirile părinților fiind programate în momente cheie din cursul anului școlar.  Platforma Kinderpedia furnizează informații actualizate zilnic despre activitățile la clasă și temele pentru acasă.

În afara evaluărilor interne obișnuite, elevii de gimnaziu participă atât la examenele de evaluare națională, cât și la examenele internaționale Cambridge Lower Secondary Checkpoint, susţinute la sfârșitul ciclului gimnazial.

Evaluările naționale au loc anual, de obicei spre sfârșitul anului școlar, conform unui calendar stabilit de MEC:

NE 6. Evaluarea competenţelor de bază la sfârșitul clasei a VI-a constă în 2 teste, cu durata de 60 de minute fiecare. Testele evaluează competențele din ariile curriculare Limbă și comunicare și Matematică și Științe ale naturii. Nu se acordă note pentru aceste teste, în schimb, evaluatorii folosesc coduri pentru corectare și apoi creează un raport care prezintă compenteţele relevante și competenţele parțiale, care necesită măsuri de remediere, pentru fiecare test și pentru fiecare elev.

NE 8. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII -a este o evaluare sumativă externă a competențelor dobândite în timpul învățământului secundar inferior. Examinările durează 120 de minute fiecare și testează abilitățile și cunoștințele legate de limba și literatura română și matematică. Sunt acordate note pentru aceste evaluări, iar atunci când sunt calculate ca o medie aritmetică, reprezintă scorul pentru evaluarea națională. Absolvenții de clasa a VIII-a de la Cambridge School of Constanta care rămân în școală pentru studiile liceale nu participă la procesul de admitere computerizat.

Examenele Cambridge Lower Secondary Checkpoint sunt organizate exclusiv de școlile acreditate Cambridge, deoarece testele sunt proiectate și verificate de Cambridge Assessment International Education.  Aceste examene sunt susţinute de către elevii de clasa a VIII-a în timpul sesiunii de examinare Cambridge din lunile mai/iunie ale fiecărui an şcolar. Aceste teste oferă școlilor un punct de referință internațional pe baza căruia cunoștințele unui elev pot fi testate și reprezintă un mod precis de a măsura nivelul de competenţă al unui elev. Pot fi astfel recunoscute atât punctele tari, cât și punctele slabe ale unui elev la fiecare disciplină evaluată (limba engleză, matematică și știință). Fiecare elev primește un set de documente care conțin un raport analitic al performanței și rezultatele obținute pentru fiecare disciplină evaluată.

Activitățile noastre

Picture

Cambridge School of Constanța oferă o gamă largă de activități extracurriculare pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea elevilor la nivelul școlii gimnaziale. Activitățile sunt organizate pentru a sprijini procesul de învățare, oferind elevilor posibilitatea de a învăța noi abilități, de a le spori înțelegerea unui anumit domeniu de studiu și de a-și explora propriile interese. Aceste programe extracurriculare creează, de asemenea, un context în care elevii pot interacționa unii cu alții, împărtășind idei și învățând abilități sociale, de comunicare și de colaborare valoroase, în timp ce învață să se exprime și socializează într-un mediu divers și interactiv.

Proiectele comunitare fac, de asemenea, parte din fiecare calendar academic, reprezentănd inițiative caritabile care permit elevilor de toate vârstele să învețe lecții valoroase privind responsabilitatea socială, compasiunea și etica, pe măsură ce ajută comunitatea locală. Târgul anual de Ziua Recunoștinței este un exemplu de tradiție în cadrul Cambridge School of Constanța, care se desfășoară în fiecare an pentru a sprijini proiecte de sensibilizare comunitară, cum ar fi Cambridge Cares. Aceasta este o activitate întreprinsă în timpul vacanței de iarnă prin care elevii pregătesc și livrează cadouri pentru casele de plasament din Constanța.

O varietate de evenimente tematice sunt organizate în fiecare an, adăugându-se la experiența de învățare oferită la Cambridge School of Constanta. Cele mai importante momente ale anului școlar includ în acest moment:

  • Zile tematice: Ziua părului nebun, Ziua pijamalelor și Ziua Îndrăgostiților
  • Proiecte creative: Stâlpii păcii, Ziua Toamnei și Pietrele Bunătăţii
  • Expoziții: Ziua Mondială a Turismului
  • Prezentări: Ziua Europeană a Limbilor și Ziua Educației
  • Sărbători: Ziua Mamei și Crăciunul
  • Petreceri anuale: Halloween
  • Ateliere de lucru pe teme importante