Liceal

 

 

Un program educațional recunoscut la nivel internațional, care facilitează un proces de învățare individualizat pentru fiecare elev și care pune bazele succesului ulterior

 

Elevii care frecventeză ciclul liceal al Cambridge School of Constanta, clasele IX -XII, au oportunitatea de a beneficia de un program educațional la cele mai înalte standarde, program ce poate fi adaptat nevoilor și intereselor fiecărui elev. Având la dispoziție o plajă largă de materii și programe educaționale, elevii au posibilitatea de a urma un parcurs ce le facilitează evoluția individuală, dezvoltarea continua și succesul.

Elevii de liceu studiază Programa Internaționala Cambridge, obținând Cambridge International Certificate of Education (ICE) la sfârșitul clasei a X-a și Advanced International Certificate of Education (AICE) la sfârșitul clasei a XII-a. Curriculum academic include o varietate de materii diferite, din care elevii pot alege, fiind astfel un curriculum flexibil și ușor de mulat pe nevoile elevilor. Această particularitate dă elevilor șansa de a avea o traictorie educațională perfect orientată în funcție de pasiunile și obiectivele individuale cu privire la studiile universitare și aspirațiile profesionale.

Obiectivul principal al acestui traseu academic este stimularea plăcerii de a învăța, concomitent cu adâncirea înțelegerii materiilor de studiu, prin consolidarea obiceiurilor productive de studiu și sedimentarea abilităților importante de viață. Conținuturile sunt predate în limba engleză și sunt prezentate într-o manieră antrenantă și stimulativă. Sunt utilizate metode moderne de predare, care permit elevilor să cerceteze în profunzime conceptele teoretice și să le aplice în contexte de viată, elevii dezvoltându-și în același timp abilitățile de analiză, gândire critică și rezolvare de probleme. Elevii sunt încurajați să învețe să lucreze în mod eficient, atât individual, cât și ca membru al unei echipe, lucru ce le stimulează dezvoltarea comunicării,  a abilităților de leadership și colaborare, dar și responsabilitatea și respectul pentru ceilalți.

Echipa de cadre didactice din cadrul liceului este alcătuită din persoane înalt calificate, cu experiență vastă în aria lor de competență. Profesorii sunt dedicați construirii unei abordări personalizate a învățării, care sprijină fiecare elev în mod individualizat, astfel încât acesta să își poată explora și dezvolta abilitățile și talentele, pe care se va baza viitorul lor după terminarea liceului. Rezultatele excepționale obținute de elevii Liceului Cambridge School of Constanta pot fi atribuite procesului educațional înalt personalizat, precum și ghidarii și sprijinului constant oferit de către personalul didactic.

Diploma obținută după absolvirea clasei a XII-a este recunoscută internațional și acceptată de instituțiile în învățământ superior de pretutindeni. Elevii, care finalizează ciclul liceal la Cambridge School of Constanta, sunt acceptați în fiecare an la universități de top din Europa, Asia și America, astfel că avem absolvenți, care în prezent studiază și lucrează cu succes în întreaga lume.

Curriculum

Picture

 

În cadrul Cambridge School of Constanta, programa de liceu este organizată în două etape separate.

Clasa a IX-a și a X-a: Cambridge International Certificate of Education (ICE)

Prima etapă de studiu este completată pe parcursul a doi ani, în care elevii de clasa a IX-a și a X-a se pregătesc pentru evaluarea IGCSE pe materii și obținerea certificatului Cambridge International Certificate of Education (ICE).

Elevii trebuie să obțină note de trecere la cel puțin 7 materii IGCSE, alese din cinci arii curriculare ale IGCSE. În alegerea materiilor, elevii vor urma procedurile certificării IGCSE, care stipulează obligativitatea alegerii a două materii din Grupul 1, câte o materie din Grupurile 2-5 și a șaptea materie din oricare grup menționat anterior.

Următoarele materii sunt oferite în cadrul Cambridge School of Constanta:

Grupul 1: Limbi

Engleza (ca limbă maternă sau a doua limbă), Araba (ca limbă maternă sau a doua limbă), Franceza (ca limbă străină), Germana (ca limbă străină), Spaniola (ca limbă străină).

Grupul 2: Științe umaniste și sociale

Perspective Globale, Istorie

Grupul 3: Științe

Științe integrate

Grupul 4: Matematică

Matematică

Grupul 5: Materii creative și specializate

Afaceri, Perspective globale, Turism și călătorit, Tehnologia informației și comunicării

 

Clasa a XI-a și a XII-a: Advanced International Certificate of Education

A doua etapă a traseului educațional este completată pe parcursul clasei a XI-a și a XII-a , când elevii studiază și sunt evaluați la nivel avansat la materii AS Level și A Level, obținând certificarea Advanced International Certificate of Education (AICE).

Nivelul avansat poate fi împărțit în Advanced Subsidiary (AS) și A2, elevii de clasa a XI-a studiind pentru a fi  evaluați la diferite materii la nivel AS, iar elevii de clasa a a XII-a, continuându-și studiul materiilor alese pentru a fi evaluați la nivel A2, finalizându-și astfel studiul materiilor la nivel avansat (A  Level).

Elevii au nevoie să obțină minim șapte credite, acumulate din evaluarile AS și A Level pentru a primi Diploma AICE. Aceste credite trebuie obținute ținând cont de specificațiile acordării diplomei – prin alegerea materiilor din ariile curriculare/grupurile predeterminate împreună cu studiul și luarea examenului la nivel AS la materia Cercetare & Perspective Globale (care este cerință obligatorie). Selectare materiilor se face astfel încât să conducă la acumularea cel puțin a unui credit pentru Grupurile 1, 2 și 3. Creditele rămase pot fi obținute prin selectarea de materii din oricare grup. Trecerea cu succes a unei evaluari AS Level la orice materie aduce elevului un credit, în timp ce un examen A Level valorează doua credite.

Materiile de studiu AS și A Level oferite de Cambridge School of Constanta sunt grupate după cum urmează:

 

Grupul 1: Matematică și Științe

Matematică, Biologie, Chimie, Fizică, Tehnologia Informației (IT)

 

Grupul 2: Limbi

Engleză (Limbă, Limbă și literatură sau Literatură)

Arabă, Franceză, Germană, Spaniolă (toate cu posibilitatea studierii ca limbă doar pentru AS Level sau întregul parcurs pentru A Level)

 

Grupul 3: Științe umaniste și arte

Turism și călătorit, Afaceri, Istorie, Psihologie (aceasta aparține concomitent și grupului 1)

 

Grupul 4: Materii interdisciplinare

Perspective globale

Evaluare

Picture

 

Evaluarea este o componentă esențială a procesului educațional la nivel liceal, deoarece examinările furnizează informații vitale, privind performanța academică a elevului, susținând monitorizarea progresului în pregătirea pentru examenele Cambridge. Evaluarea permite o întelegere comprehensivă, pentru fiecare materie, a punctelor forte și a celor slabe ale elevului, astfel încât profesorii să organizeze un program structurat de studiu, care să vină în întâmpinarea nevoilor elevului, oferind așadar sprijin personalizat (centrat pe elev) și asigurând dezvoltarea academică și personală, toate acestea conducând către reușită la sfârșitul fiecărei etape de învățare.

Pe lângă evaluările interne, elevii de liceu susțin, de asemenea, în fiecare an, examene în cadrul sesiunilor de evaluare Cambridge. Principala sesiune de evaluare, din cadrul Cambridge School of Constanta, pentru certificările Cambridge IGCSE, AS Level și A Level are loc în perioada mai-iunie. Elevii participă la ore și studiază conținuturile materiei de studiu pe parcursul anului școlar în vederea pregătirii pentru sesiunea de evaluare menționată. Mai există o sesiune de evaluare în perioada octombrie-noiembrie, pentru elevii care doresc să repete un examen din sesiunea mai-iunie anterioară sau pentru materiile care necesită o evaluare mai rapidă sau mai târzie. Elevii sunt întotdeauna informați, la începutul fiecărui an școlar, în legătură cu sesiunile de evaluare pe care le vor susține.

 

Clasa a IX-a și a X-a: Cambridge International Certificate of Education

Pe întreg parcursul claselor a IX-a și a X-a, elevii studiază continuu pentru obținerea certificării ICE.  Deși unele materii pot fi finalizate la sfârșitul clasei a IX-a, majoritatea examenelor vor fi susținute la finalul clasei a X-a, când elevii primesc Certificatul ICE Cambridge.

Sistemul de notare pentru fiecare materie pornește de la G până la A*, în funcție de rezultatul obținut, elevul poate obține Certificatul ICE cu unul dintre calificativele Pass, Merit sau Distinction.

 

Clasa a XI-a și a XII-a: Advanced International Certificate of Education

La finalul clasei a XII-a, după absolvirea tuturor examenelor aferente materiilor selectate, elevii primesc Diploma AICE Cambridge. Această diplomă însumează rezultatele obținute la AS și A Level și respectă toate cerințele stipulate pentru acordarea ei. Materiile de nivel AS valorează fiecare câte un credit și sunt notate cu calificative de la ”e” la ”a”, iar disciplinele de nivel A valorează fiecare câte două credite și pot primi calificative de la E până la A*. Diploma Cambridge AICE finală este acordată cu unul dintre calificativele Distinction, Merit sau Pass.

Pentru a putea echivala rezultatele obținute cu Diploma românească de Bacalaureat, absolvenții trebuie să aibă un General Certificate of Education împreună cu luarea a minim două examene de A Level pe materii diferite.

Activitățile noastre

Picture

 

Activitățile învăţământului liceal

Programele extracurriculare din cadrul liceului Cambridge School of Constanta sunt concepute pentru a completa și extinde învățarea care are loc în timpul programului obișnuit de clasă, permițând o înțelegere mai cuprinzătoare a materialului studiat și creând un mediu în care elevii se pot dezvolta și evolua ca indivizi, în timp ce se angajează în experiențe de învățare autentice, captivante și interesante. Cluburile și activitățile oferite își propun să lea dea elevilor încredere și să-i echipeze cu instrumentele necesare pentru a reuși în viața de după liceu. Acestea pregătesc elevii în mod eficient pentru universitate și viitoarele lor cariere şi le oferă toate oportunităţile de a crea un portofoliu care să reflecte indivizi echilibraţi şi dezvoltaţi, astfel încât ei să poată aplica cu încredere la universități de top din întreaga lume.

În fiecare an sunt oferite diverse cluburi şi programe, în funcție de nevoile și interesele elevilor de liceu.

Clubul de afaceri

Concentrându-se pe aplicarea practică a abilităților de afaceri, elevii simulează o organizație în timp ce organizează evenimente și inițiative în cadrul școlii și comunității locale. Elevii sunt capabili să practice competenţe legate de planificarea și executarea evenimentelor, finanțe, marketing, relații publice și servicii pentru clienți. Ei își dezvoltă abilitatea de a lucra cu ceilalți și îşi creează o înțelegere mai profundă a modului în care funcționează diferite roluri în cadrul unei afaceri. Acest club își propune, de asemenea, să îmbunătățească abilitățile organizaționale și de comunicare, permițând în același timp elevilor să exploreze o serie de roluri de conducere.

Jingle Box și Programul de servicii comunitare

Jingle Box este o inițiativă fondată în 2018 de către elevi, cu scopul de a oferi o platformă pentru cei care doresc să facă diferența în comunitatea lor locală. Membrii Jingle Box strâng fonduri pentru a face donații unei organizații caritabile partenere, organizând în același timp evenimente de sensibilizare și proiecte creative. Programul de servicii comunitare Cambridge School of Constanta își propune să extindă această inițiativă și să susţină elevii în acumularea de ore și experiență de serviciu comunitar, contribuind în același timp la o cauză bună în cadrul comunității lor locale.

Clubul de discurs public, dezbatere, și dramă

Elementul de discurs public și dezbatere al clubului va prezenta instruire educațională în aceste domenii și îndrumare cu privire la modul în care elevii îşi pot pregăti mai bine materialele pentru diferite scenarii, înainte de a li se permite acestora să se angajeze într-un set de prezentări și dezbateri pregătite.

Vorbirea și drama se concentrează pe actorie, coaching vocal și mișcare, combinând o serie de activități dramatice și vocale într-un mod care va încuraja și îmbunătăți încrederea în sine, abilitățile de comunicare și abilitățile de prezentare. Clubul își propune să încurajeze atât dragostea pentru literatură, cât și pentru teatru, prin prezentarea unei selecții de proză, poezie și piese de teatru, precum și istorii și informații bazate pe teatru, astfel încât să se încurajeze o experiență educațională completă.

CSC News (Clubul de jurnalism)

Dedicat creării și publicării de conținut pentru buletinul și revista CSC, acest comitet își propune să ofere o platformă pentru elevii interesați de jurnalism, scriere creativă, fotografie, roluri editoriale și comunicări. Elevilor li se atribuie sarcini care le permit să-și îmbunătățească abilitățile de scriere, să preia rolul de reporter, să ajute la crearea materialelor publicate și să experimenteze plăcerea mass-mediei online și tipărite.

Programul de experiență în muncă

Cambridge School of Constanța cunoaşte importanța orientării în carieră la nivelul liceului și oferă astfel un program menit să ofere sprijin și îndrumare elevilor, în timp ce aceștia încearcă să se decidă asupra unei viitoare cariere. Acest program se desfășoară în parteneriat cu întreprinderi și organizații locale, pentru a oferi experiență de lucru elevilor noștri, deoarece aceștia pot participa activ la un mediu de lucru și pot obține informații valoroase despre cariera pe care o iau în calcul pentru ei înșiși.

Tururi și excursii

În fiecare an, se organizează un tur sau o excursie pentru a vizita universitățile din străinătate, cu scopul de a sprijini elevii în a decide ce cale să urmeze după absolvire. Un tur al Universității din Marea Britanie este realizat anual, cu elevi și profesori din Cambridge School of Constanta care vizitează universități de prestigiu din Marea Britanie. Prin urmare, li se oferă posibilitatea de a intra în contact direct cu profesorii și reprezentanții campusului, în timp ce observă viața în campus.